Regeringen flyttar ut – myndigheterna flyttar in

OMLOKALISERINGAR. Regeringen ska fortsätta att utlokalisera myndigheter och etablera statliga servicekontor. Men bland andra Emil Källström (C) varnar för att det pågår en centralisering när myndigheterna själva stänger lokalkontor.

Regeringen och flertalet politiker säger att decentralisering av myndigheter är viktigt. Men hittills under denna mandatperiod har inga nya beslut om omlokalisering fattats. Flera myndigheter lägger dessutom ned lokalkontor.

”Bygg ut fler servicekontor i hela landet. Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden.” Det är det som står i januariavtalet om omlokalisering och statlig närvaro i hela landet.

Förra mandatperioden fattade regeringen beslut om att omlokalisera hela eller delar av drygt 20 myndigheter. En del av flyttarna är redan genomförda medan andra är på väg. Men under denna mandatperiod har regeringen hittills inte fattat några beslut. Däremot fortsätter arbetet med att bygga ut verksamheten med statliga lokalkontor.

Login