Regeringen bannar Försäkringskassan för sjuktal

SOCIALFÖRSÄKRING. Försäkringskassan måste skärpa sig och se till att bedöma arbetsförmågan ordentligt hos de sjukskrivna. Det är innebörden i ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan.

Det finns brister i Försäkringskassans handläggning av sjukfallen, konstaterar regeringen. Lagstadgade bedömningar av de sjukskrivnas arbetsförmåga görs inte alltid i tid och kvaliteten i bedömningarna duger inte.

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att ”stärka sin sjukförsäkringshandläggning för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess”. Regeringen hoppas att det ska göra att sjuktalen inte fortsätter att öka och bidra till att det går att nå regeringens mål att antalet dagar med sjukpenning per försäkrad och år ska vara högst 9,0 år 2020. Nu är sjukpenningdagarna över 10 per försäkrad och år.

Försäkringskassan uppmanas att pröva de sjukas arbetsförmåga i tid, använda sig mer av försäkringsmedicinska utredningar och ha mer kontakter med vård och läkare.

Login