Prognos: Sysselsättningen i staten sjunker

ARBETE. Tvärtemot den övriga ekonomin minskar sysselsättningen bland de statliga myndigheterna.

Siffror i regeringens vårproposition visar att sysselsättningen ökar med 1 procent nästa år och 0,7 procent för vardera för 2019 och 2020. Alla sektorer i ekonomin ökar, näringsliv och kommunsektorn – men inte den del av ekonomin som regeringen självt direkt kan påverka genom budgeten – de statliga myndigheterna.

Det visar tabellen över statligt anställda i regeringens vårproposition. Anledningen är att myndigheternas anslag inte räcker till för att hålla dagens sysselsättningsnivå.

”De prognoser som redovisas i denna tabell i VÅP bygger på tidigare beslut samt preliminära beräkningar av komponenterna som ingår i pris- och löneomräkningen och som i sin tur tillämpas på myndigheternas förvaltningsanslag. Vid en sammantagen bedömning av dessa faktorer landar den nuvarande prognosen på en svag minskning av antalet anställda vid statliga myndigheter 2019 och 2020”, skriver Matilda Malmquist Glas, politisk sakkunnig hos civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett mejlsvar till Altinget.

Login