Premiepension kan hamna automatiskt hos AP-fonden

FÖRVAL. Pensionsmyndigheten har föreslagit att när rätten till premiepension fastställs första gången för en person ska pengarna föras över direkt till en av Sjunde AP-fondens årskullsfonder. Sedan kan personen flytta pengarna till en annan fond. Regeringen har gett utredningen om ett reformerat premiepensionssystem i uppdrag att titta på Pensionsmyndighetens förslag.

Utredningen får ytterligare ett år på sig, och ska nu vara klar den 2 september 2016.

 

Login