Politiker behöver hjälp i bolagsstyrelser

VÅRDBOLAG. Landstings- och kommunägda bolag kan behöva en styrelse som inte enbart består av folkvalda. En utredning föreslår regler för att det ska bli lättare att välja in personer utanför politiken.

I dag krävs bred enighet i fullmäktige för att välja in ledamöter i styrelsen för ett kommun- eller landstingsägt bolag. Utredningen "En komunallag för framtiden" konstaterar att det finns ett behov av sakkunskap i många av bolagen.

Därför föreslår utredningen att kommun- eller landstingsfullmäktige ska kunna besluta om att minoriteten av ledamöterna i styrelsen kan utses utan att lagen om proportionellt valsätt behöver tillämpas. På så sätt blir det lättare att välja in icke-politiker i styrelserna. I dag kan en liten minoritet i fullmäktige stoppa detta, i en fullmäktigeförsamling med 49 ledamöter räcker det med att fem ledamöter kräver proportionalitet för en styrelse på nio personer, enligt utredningens räkneexempel.

121 landstingsbolag

Login