Per Åsling: Myndigheterna kostar onödigt mycket

FÖRVALTNING. Per Åsling (C) anser att de statliga myndigheterna kostar för mycket då de är koncentrerade till storstadsområdena.

Lokalhyran för de statliga myndigheterna ligger en bra bit över 20 miljarder kronor. Enligt Åsling har hyran per kvadratmeter ökat med drygt 20 procent på en sjuårsperiod. Samtidigt har lokalarean i Stockholm och Malmö ökat, men minskat i övriga landet.

Åsling menar att den regionala fördelningen av myndigheternas lokalisering är skev. Stockholm, där 22 procent av befolkningen bor, står för 29 procent av lokalarean och hela 39 procent av lokalkostnaderna.

– Ta Skatteverket som exempel. Bara genom att flytta från Södermalm i Stockholms innerstad till Solna har man sparat 90 miljoner kronor om året i lokalkostnader. Och då handlar det om en flytt inom Stockholmsområdet, säger Per Åsling till Altinget.

Pressa ned hyrorna

Åsling vill sätta press på myndigheterna.

”Det är högst rimligt att myndigheters lokalisering speglar befolkningen och att den överrepresentation som finns i Stockholm därmed minskas, skriver Åsling i en motion.

Åslings medicin är att regeringen ska se över om rikthyrorna i Stockholm kan sänkas. På så sätt får myndigheterna ett incitament att omlokalisera till områden med lägre hyreskostnader.

– Myndigheterna har inget i Stockholms innerstad att göra. De bidrar bara till överhettning.

Bättre nu

Åsling menar att det finns en allmän uppfattning att myndigheter utlokaliseras. Men att regeringens beslut om att flytta ett litet fåtal myndigheter från Stockholm har gett ett felaktigt intryck. ”Det är inte det relativa fåtalet utlokaliseringar av myndigheter till olika riksändar som står för den stora omflyttningen. Istället är det den ständigt pågående omorganisationen av jobb inom stat och landstingssektor som gör att dessa jobb successivt försvinner från mindre kommuner i Sverige”, skriver Åsling.

– Jag har drivit den här frågan länge. Det går åt rätt håll nu med Shekarabi (Civilminister Ardalan Shekarabi). Men det är för lite. Jag vill gå snabbare fram och jag vill gå längre, säger Åsling.

Åsling ser stora fördelar med att myndigheter bygger kluster i kommuner utanför de tre storstadsregionerna.

­– När man 2004 flyttade en rad myndigheter till Östersund var det flera som ondgjorde sig att det inte skulle gå, säger Åsling.

Men han menar att myndighetschefer vittnar om att myndigheterna i Östersund håller hög akademisk nivå och att det är lätt att rekrytera.

– Det har även blivit lättare för näringslivet att rekrytera, säger Per Åsling.

Jämför med näringslivet

Han anser också att det är alldeles för många myndigheter som saknar styrelser. Han jämför med näringslivet där det är självklarhet att en styrelse leder företaget. Åsling hänvisar till forskning som visar att företag med mer diversifierade styrelser uppnår bättre resultat.

”Att en ensam myndighetschef (generaldirektören) leder mer än hälften av Sveriges myndigheter innebär att verksamhetsutvecklingen till stor del styrs efter generaldirektörens vision och planer. Givetvis med beaktande av de lagar, regler, förordningar och regleringsbrev som myndigheten lyder under. En styrelse har en viktig roll att spela i att avlasta generaldirektörens arbete som då kan fokusera mer på det operativa arbetet”, skriver Per Åsling.

Forrige artikel Jens Holm: Sänk våra arvoden Jens Holm: Sänk våra arvoden Næste artikel Forssell: ”Det finns ingenting som inte får ifrågasättas” Forssell: ”Det finns ingenting som inte får ifrågasättas”
Så ser finansmarknadsministerns nya stab ut

Så ser finansmarknadsministerns nya stab ut

LAGBYGGE. Åsa Lindhagen (MP) har nyligen bytt departement och ska nu ansvara för finansmarknadsfrågor. Till sin hjälp har hon en rutinerad statssekreterare och tre politiskt sakkunniga.