Pensionsmöte slutade i kaos

PRINCIPSTRID. Pensionsgruppens första möte för mandatperioden kom inte längre än till punkt 1: Ordningsfråga. Sedan lämnade Alliansens ledamöter rummet i protest mot att Miljöpartiet var där.
   Att MP skulle vara med i gruppen har varit känt i två månader, utan att Alliansen reagerat förrän nu.

Redan den 30 september berättade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de hade kommit överens bland annat i frågan om pensionssystemet: ”Miljöpartiet accepterar, på samma sätt som Socialdemokraterna, grunderna i pensionsöverenskommelsen och kommer att ansluta till pensionsarbetsgruppen när den nya regeringen tillträder.”

Nästan två månader senare reagerade allianspartiernas gruppledare i riksdagen. I en artikel på DN Debatt på onsdagen gjorde de klart att de inte accepterar att Miljöpartiet är med i pensionsgruppen, som bygger på en överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna. De anser att Miljöpartiets idéer om friår och kortare arbetstid strider mot grunden för pensionssystemet: att man ska arbeta mycket och länge för att få bra pension.

När det i dag var dags för första mötet i pensionsgruppen kom man inte längre än till en ordningsfråga från Alliansens företrädare. Frågan gällde vad Miljöpartiets företrädare hade där att göra. Så lämnade de bordet och gick ut.

Login