Pensionsbuffert organiseras om

PENSIONER. De fem AP-fonder som förvaltar buffertkapitalet i pensionssystemet ska slås samman till tre fonder, med en gemensam nämnd över sig. Det är innebörden i en regeringspromemoria som partierna i Pensionsgruppen har ställt sig bakom.

Fonderna föreslås också få nya placeringsregler, och får bland annat placera mer i onoterade tillgångar. Samtidigt blir det lagkrav på att fonderna ska ta miljöhänsyn och väga in sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter i sina placeringar.

Riksrevisionen ska sköta revisionen av fondmyndigheterna.

Sjätte AP-fonden försvinner i sin nuvarande form. Men kapitalet förs över till nya Andra AP-fonden, som ska vara lokaliserad i Göteborg där Sjätte AP-fonden nu håller till. Verksamheten i dag på sjätte AP-fonden, att placera i onoterade företag, får i det nya systemet en större placeringsvolym. 

Login