Partiernas hållning till maktdelning vacklar beroende på fråga

RAPPORT. Timbro har granskat hur de borgerliga partiernas EU-parlamentariker förhåller sig till subsidiaritet. L vill gärna föra över makt, KD är emot, medan C och M har en mer flexibel syn.

Ett år in på mandatperioden i EU-parlamentet har Timbro granskat hur de borgerliga partiernas europaparlamentariker förhåller sig till subsidiaritet, det vill säga maktdelning mellan EU och medlemsländerna. Liberalerna sticker ut genom att i många fall förespråka ökad EU-makt. Men det finns skillnader även mellan de tre övriga.

– Rent vad de tycker att EU ska ha makt över är det inte jättestor skillnad. Skillnaden är snarare att C och M i fler frågor har kompromissat än vad KD har gjort, säger Nils Karlsson, rapportförfattare, till Altinget.

KD har en väldigt strikt syn på att lämna över makt till EU och röstar nej om förslaget innehåller minsta lilla om maktöverflyttning, även om de i stort kan hålla med förslaget. M och C kan däremot leva med en liten maktöverflyttning om förslaget i stort är något de stödjer.

Login