Parlamentet pressar på om flyktingar

MIGRATION. Fler EU-länder måste ta emot flyktingar, anser EU-parlamentet. Därför ska kommissionen fastslå bindande kvoter för fördelning av asylsökande mellan samtliga EU-länder.

Uppmaningen läggs fast i en resolution som inte är juridiskt bindande men där parlamentet vill sätta politisk press på medlemsländerna. Målet är att undvika att människor på flykt tvingas söka sig till människosmugglare och riskera livet i båtar på väg över Medelhavet.

Vid ett extra EU-toppmöte nyligen enades medlemsländerna om att lägga mer resurser på de räddningsinsatser som sker på Medelhavet, något som parlamentet också efterlyser i sin resolution. Dessutom ska EU öka insatsen mot människosmugglare.

Fler lagliga vägar

Däremot var det inte lika lätt att få enighet bland EU:s ledare för att få fler lagliga vägar in i unionen. Sverige är ett av de länder som har förespråkat humanitära visum som kan sökas på ambassader utanför EU. Men vid toppmötet fick statsminister Stefan Löfven ett svagt stöd för de planerna. Däremot är stödet starkare hos EU-parlamentet som anser att länderna ska utfärda fler humanitära visum och även utnyttja de regler som finns i Lissabonfördraget för att stötta de medlemsländer tar emot många människor i samband med plötsliga flyktingströmmar.

– Det handlar om att faktiskt bygga ett system med lagliga och säkra vägar för människor att komma till EU för att här söka asyl, sade Cecilia Wikström (FP) i debatten i EU-parlamentet.

Donald Tusk, EU:s permanente ordförande, sade att ingen kan vara oberörd över tragedierna. Det är inte heller EU som har orsakat katastroferna utan de är en följd av krig, fattigdom och fallande stater, menade Tusk. Enligt parlamentet är en stor del av de personer som försöker ta sig över Medelhavet flyktingar från konflikter eller förföljelse i Syrien, Irak, Eritrea, Somalia och Libyen.

Svårt dilemma

– Det är självklart inte acceptabelt att hundratals människor dör när det försöker tas sig över havet till Europa. Men vi kan inte öppna dörren för alla. Det är detta dilemma som vi måste hantera under de kommande månaderna. Vi måste lösa detta så bra och så humant som möjligt, sade han.

Tusk pekade på att det finns långsiktiga lösningar, som riktade biståndsinsatser, men för tillfället handlar det om att rädda liv och att bekämpa flyktingsmugglarna.

I sin resolution skriver parlamentet att kriminella ligor varje år gör vinster på 20 miljarder euro på sin verksamhet. Enligt Europol har organiserade kriminella som aktivt underlättar transporter av irreguljära migranter över Medelhavet kopplats till människosmuggling, narkotika, skjutvapen och terrorism.

Forrige artikel Ökad plikt att anmäla när barn far illa Næste artikel Miljonbelopp betalas till döda pensionärer