Par kan få delad pension

JÄMSTÄLLDHET. Regeringen ska utreda om mer av den intjänade pensionen kan delas lika mellan makar, har riksdagen beslutat. De rödgröna är emot.

På förslag av Alliansen beslutade riksdagen att regeringen senast den 1 juni nästa år ska tillsätta en offentlig utredning om att låta makar dela på intjänad pensionsrätt. För att pensionen inte ska delas mellan dem ska de aktivt säga ifrån. I uppdraget till den kommande utredningen ingår också att den totala pensionen för kvinnor och män inte ska påverkas.

Alliansens motivering till att par ska få dela på pensionen är att kvinnor efter ett liv med ansvar för hemmet och kortare arbetstid får en lägre pension. Om paret skiljer sig, eller mannen dör, riskerar kvinnan att bli fattigpensionär.

Nu kan makar överlåta intjänad premiepension till varandra, om de begär det. Men det innebär att den totala premiepensionen för dem krymper. När intjänad premiepension förs över får mottagaren bara 92 procent av det överförda beloppet. De andra 8 procenten får alla andra pensionssparare dela på.

Login