Osäkert vad som händer med miljardkrav för tv-avgift

MEDIER. Över en miljard kronor till följd av obetalda tv-avgifter ligger hos Kronofogden. Nu måste det bestämmas hur dessa skulder ska hanteras när Radiotjänst avvecklas, menar Johan Gernandt på Radiotjänst.

Den nuvarande radio- och tv-avgiften ska ersättas med en individuell skatt, eller public service-avgift, som regleras i en ny lag. Den nya avgiften börjar gälla den 1 januari 2019. Då ska också Radiotjänst, som hanterar det nuvarande systemet, börja sin avveckling. Avgiften ska betalas av alla som är obegränsat skattskyldiga, har en beskattningsbar förvärvsinkomst och som har fyllt 18 år vid beskattningsårets ingång.

Ett argument för den nya avgiften är att den blir mer rättvis då personer utan inkomst inte behöver betala i det nya systemet. Många av dessa personer har hamnat hos Kronofogden.

– Det är 90 000 personer som har har skulder skulder som är kopplade till radio- och tv-avgiften, säger Alice Bah Kuhnke till Altinget.

Login