"Oppositionen har drivit regeringen framför sig i fråga efter fråga"

DEBATT. EU:s coronafond kommer att innebära en kostnad på 148 miljarder kronor för Sveriges del, pengar som behövs här hemma. Vi behöver nu ett beslutsamt ledarskap, skriver Oscar Sjöstedt (SD).

Oscar Sjöstedt (SD)
Ekonomisk-politisk talesperson


Smittspridningen har återigen ökat, med skärpta restriktioner som följd. Restriktioner som pressar redan utsatta branscher ytterligare och gör vardagen svårare för ett stort antal människor. För att hålla nere smittspridningen krävs nu tydlighet, både för näringslivet och för samhället i övrigt. Vi måste se till att åtgärder sjösätts för att förhindra en massarbetslöshet.

Regeringens förslag till budget för nästa år är i stora drag överspelad. Trots att riksdagen precis beslutat om budgeten har extra ändringsbudgetar för 2021 redan presenterats. Medan åtgärderna är nödvändiga har processen präglats av senfärdighet: Oppositionen har fått driva regeringen framför sig i fråga efter fråga.

Slutstationen blir ekonomisk kris

Förseningarna för omställningsstödet innebär exempelvis att företag som ansöker om stödet, i bästa fall, får det utbetalat mer än ett halvår efter försäljningstappet – ett dråpslag mot företagen.

Denna osäkerhet är farlig. Om företag och privatpersoner inte kan planera, eller lita på att regeringen ger ersättning för skärpta restriktioner, kommer det påverka sysselsättningen, investeringar och konsumtion där slutstationen är en fullständig ekonomisk kris. När beslut om förlängningar av stödåtgärder fattas så sent uppstår det glapp.

Vi är övertygade om att det går att hitta en linje som stöds av en majoritet i riksdagen, som både innebär insatser för att stärka näringslivet och som inte leder till att statsskulden skenar eller minskar förtroendet för Sveriges finanspolitik.

Staten ska ge ersättning

För Sverigedemokraternas del är det en självklarhet att om staten inför restriktioner som direkt påverkar företagens verksamhet så ska staten samtidigt ersätta företagen för förlorad omsättning. Det är en grundläggande förutsättning för att företag ska våga och kunna etablera sig i Sverige.

Viktiga åtgärder

I detta skede är det främst tre åtgärder som behöver införas:

  1. Ett fortlöpande tröskelvärde för omställningsstödet på 30 procent, så att fler företag omfattas och kan planera framåt, till skillnad från regeringens ryckighet där nivån konstant förändras.

  2. Högre nivå av statlig kostnadstäckning för permitteringsstödet där statens andel fortsatt är 75 procent, som ökar incitamenten för företagen att behålla personal, till skillnad från regeringens föreslagna sänkning till 50 procent.

  3. Förlängd möjlighet att ansöka om anstånd med skatteinbetalningar, till skillnad från regeringens förslag där det endast är återbetalningsperioden som förlängs.

Minska bistånden

Den ekonomiska politiken behöver dock även vara ansvarsfull. Med kostsamma och nödvändiga stödåtgärder behöver besparing ske på andra håll. I kristider måste det egna landet och dess medborgare prioriteras, att Sverige blir ett skuldtyngt land med låg tillväxt gynnar inte oss och ej heller omvärlden.

EU:s coronafond kommer att innebära en nettokostnad på 148 miljarder kronor för Sveriges del. Det är pengar vi hade behövt på hemmaplan, pengar som i stället går till mindre ansvarsfulla länder som i lägre utsträckning har drabbats av coronapandemin än Sverige. Samtidigt uppgår biståndsramen för nästa år till 52 miljarder kronor som allt för ofta går till tvivelaktiga och kontraproduktiva ändamål. Det är allt annat än en hållbar ekonomisk politik.

Vi föreslår därför att regeringen, senast i vårändringsbudgeten, återkommer med en minskning av biståndsramen i samma storleksordning som de beräknade kostnaderna för de föreslagna åtgärderna.

Krävs en framsynthet

Sammantaget innebär vårt paket med förslag att näringslivet får bättre förutsättningar att behålla sin personal och att riskgrupper får större möjligheter att inte utsättas för smitta, samtidigt som vi får den framsynthet som krävs för att vare sig privatpersoner eller företag ska hamna mellan stolarna.

Forrige artikel Arenagruppen: Skatter för omfördelning bör återinföras Arenagruppen: Skatter för omfördelning bör återinföras Næste artikel Klas Eklund: Sverige skulle må bra av en skattereform Klas Eklund: Sverige skulle må bra av en skattereform