Öppenhet ska fördela skatter rättvist

SKATTER. EU-kommissionen presenterade på onsdagen förslag om ökad öppenhet mellan medlemsstaterna i skattefrågor. Syftet är att få stopp på den karusell där bolag flyttar runt vinster för att minimera sin skatt, och där medlemsländerna snuvar varandra på skatteinkomster.

Kommissionens förslag kommer sedan det uppdagats att Luxemburg, hemland för kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, har hjälpt över 300 internationella företag med förmånliga skatteupplägg. På så sätt snuvades andra medlemsstater på bolagsskatt.

Förslaget innebär att medlemsstaterna blir skyldiga att informera varandra om skattebeslut som kan ha internationell bäring. Varje kvartal ska de nationella skattemyndigheterna skicka en rapport till de andra EU-länderna om alla gränsöverskridande besked i skattefrågor. Den myndighet som vill veta mer om ett visst beslut i ett annat land kan sedan begära mer detaljerad information.

Nu är ett sådant informationsutbyte frivilligt, och varje medlemsstat avgör själv om besluten kan vara av intresse för andra länder. Det gör att medlemsstaterna sällan har en aning om andra länders beslut, och det utnyttjar företagen för att komma undan skatt, menar kommissionen.

Login