Omstridd datalagring aktuell på nytt

BROTT. På måndag lämnar en utredare förslag om den omstridda datalagringen. Och senare ska regeringen ta ställning i en fråga som har splittrat och där Miljöpartiet har varit en hårdnackad motståndare.

Efter helgen lämnar utredaren Sten Heckscher sitt förslag på hur skyddet för den personliga integriteten ska stärkas vid datalagring, alltså att teleoperatörerna måste spara uppgifter om samtal och datatrafik för att polisen ska kunna använda dem i brottsutredningar.

Ogiltligt direktiv

Bakgrunden är att EU-domstolen i april förra året ogiltigförklarade EU:s direktiv på området då det ansågs vara oproportionerligt och stå i strid med EU:s grundläggande rättigheter. Alliansregeringen menade dock att domen inte leder till att den lagstiftning som genomför direktivet i Sverige automatiskt blir ogiltig.

Login