Ökat förtroende för Ebba Busch Thor

KORTNYTT. Väljarnas förtroende för Ebba Busch Thor (KD) ökar drastiskt visar en ny mätning från Novus. 

Ebba Busch Thor tillsammans med Stefan Löfven (S) är nu de två partiledarna som har högst förtroende bland svenska befolkningen. Förtroendet för Busch Thor har ökat med hela 13 procent sedan den senaste mätningen medan förtroendet för Löfven i princip står still. Tappar mest gör Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L). Förtroendet för Jonas Sjöstedt (V), Isabella Lövin (MP) och Gustav Fridolin (MP) har också sjunkit, eftersom de har hamnat i skymundan i regeringsbildningen, enligt SVT. 

Väljarnas förtroende för partiledarna är genomgående lågt och regeringsbildningen har missgynnat de flesta partiledarnas ur ett förtroendeperspektiv.  

Här är resultatet på frågan "Vilket förtroende har du för följande partiledare?”

Login