Ökade krafttag mot kampsport

IDROTT. Det ska bli fler sanktionsmöjligheter av arrangemang av kampsportsmatcher, enligt ett förslag från regeringen som nu ska granskas av juristerna i Lagrådet.

De ökade befogenheterna gäller när arrangörer bryter mot villkor för sitt tillstånd eller slarvar med att lämna upplysningar eller handlingar enligt lagen. Det gäller också när tillståndshavare vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch.

Syftet är garantera en ”godtagbar säkerhet för deltagarna”.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.

Login