Ökad informationsplikt för skatterådgivare

SKATTEFLYKT. En utredare ska se om det går att att införa en skyldighet för skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. 

Syftet med en sådan informationsskyldighet är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.

Regeringen har bestämt att utredaren ska analysera och redogöra för om en informationsskyldighet för skatterådgivare skulle kunna utgöra ett komplement till de uppgiftsskyldigheter som redan finns i skatteförfarandelagen.

Utredaren ska också analysera och redogöra för om en informationsskyldighet skulle kunna förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet.

Login