Offentlig sektor ska bli e-kompatibel

DIGITALISERING. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att frånvaron av standarder inom offentlig sektor har försvårat införandet av e-arkiv.

Det framkommer när regeringen i en skrivelse svarar på den granskningen av digitalisering av offentlig sektorn som Riksrevisionen gjorde tidigare i år.

Regeringen menar att E-arkiv skulle möjliggöra en mer effektiv informationshantering och regeringen anser därför att det är viktigt att arbetet prioriteras på ledningsnivå i myndigheter. Regeringen betonar att det är viktigt att säkerställa att den information som lagras i e-arkiv förvaras på ett säkert sätt.

Samtidigt påpekar regeringen att ett sådant införande kommer att kräva omfattande arbete med att utveckla tekniska standarder och informationsspecifikationer.

Login