Nytt lagförslag om elcertifikat klart

ENERGI. Regeringen har beslutat om ett nytt lagförslag för en ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet som Centern kan ställa upp på, det vill säga utan skrivningar om skattehöjningar på förnybar el. Skatteförslagen hoppas energiminister Ibrahim Baylan att få igenom med hjälp av de övriga allianspartierna.

– För min del är det enkelt. Vi är för en ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet. Hur regeringen ser till att få till dealen med Norge är deras huvudvärk.

Det säger Rickard Nordin, Centerns energipolitiska talesperson, apropå att regeringen på torsdagen beslutade om ett nytt lagförslag om en ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet. Den förra propositionen tvingades energiminister Ibrahim Baylan att dra tillbaka, efter att det visat sig att regeringen gjort en felbedömning och att det inte fanns någon majoritet i riksdagen för förslaget.

Orsaken är att Centern (till skillnad från M, KD och FP) visserligen är för en höjning inom elcertifikatssystemet, men är starka motståndare till att regeringen lovat norrmännen att begränsa Sveriges skatteundantag för förnybar icke-yrkesverksam elproduktionen. Och även norrmännen måste vara med på båten, eftersom Sveriges och Norges elcertifikatsmarknad är gemensam.

Den nya propositionen omfattar endast ambitionshöjningen. Energiminister Ibrahim Baylan säger till Altinget att det är en proposition som innebär ett förtydligande.

– I propositionen tar vi ställning till ambitionshöjningen, skattefrågorna kommer i budgeten, säger han.

De skatteförslag som just varit ute på remiss som begränsar dagens skatteundantag för icke-yrkesverksam produktion av el omfattar mer förnybar elproduktion och är mer långtgående än löftet till norrmännen, ett löfte som specifikt rör skatteundantaget för vindkraft. Enligt Ibrahim Baylan kommer regeringen "i närtid" att presentera ett förslag i form av en lagrådsremiss.

Den nya propositionen, som skiljer på elcertifikatsförslaget och skattelöftet till norrmännen, innebär ett pragmatiskt förhållningssätt till den situation som uppstått, konstaterar Ibrahim Baylan som hoppas på de övriga borgerliga partiernas stöd för att till slut kunna ro hela skutan i land.

– Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet har ju välkomnat en översyn av skatteundantaget, säger han.

Enligt propositionen avser regeringen att återkomma till riksdagen i höst med en överenskommelse med Norge, vilken måste godkännas av riksdagen. Enligt norska olje- och energidepartementet har Sverige.

"I våra kontakter med det svenska departementet har vi blivit ombedda att ändra på, eller att omförhandla avtalet" skriver olje- och energidepartementets politiska rådgivare i en kommentar till Altinget.

Forrige artikel Romson: Småskalig vattenkraft ska ha tillstånd Romson: Småskalig vattenkraft ska ha tillstånd Næste artikel Fler brott i yrkestrafiken ska hindras