Nollränta i flera år framöver

BESKED. Riksbanken har presenterat sin penningpolitiska rapport med nytt besked för styrräntan. Slutsatsen är att räntan kommer att ligga kvar på noll så långt som bankens prognos sträcker sig.

Riksbanken fortsätter sin penningpolitiska taktik med låg styrränta. Den nuvarande prognosen sträcker sig till år 2023 och banken har ingen ambition att höja den över nollstrecket under den perioden.

"Utvecklingen är fortfarande kantad av risker och stabiliteten på finansmarknaderna är beroende av stöd från centralbankerna. Penningpolitiken behöver därför fortsatt bidra till att kreditförsörjningen fungerar och till att det allmänna ränteläget hålls nere även under kommande år.", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Senaste gången Riksbanken höjde räntan var i januari 2020. Det är sedan dess den ligger på 0 procent. Åren dessförinnan tillämpade centralbanken minusränta. Som lägst var räntan -0,5 procent (februari 2016-oktober 2018). Senast Riksbanken hade en positiv ränta var i september 2014.

Login