Nato och andra försvarssamarbeten ska analyseras

FÖRSVAR. Om ett år ska en analys av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten vara klar. Uppdraget är ett resultat av vårens försvarspolitiska uppgörelse.

Det blir Krister Bringeus, ambassadör, som får i uppgift ta sig an frågan och han ska senast den 31 augusti nästa år presentera sina slutsatser.

Vid förhandlingarna om framtidens försvar var relationen till Nato en het fråga. Förra hösten lämnade en utredare, som Alliansregeringen tillsatte, en rekommendation om att effekterna av ett svenskt Nato-medlemskap skulle analysers djupare. Men från den rödgröna regeringssidan motsatte man sig en sådan tydlig utredning medan de borgerliga krävde det.

Resultatet blev att regeringen, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna enades om att en expert ska få ett år på sig att utifrån ett fristående perspektiv analysera och redogöra för innebörden av olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och organisationer, samt dess för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Det gäller relationen till de nordiska, nordisk-baltiska och bilaterala svensk-finska samarbetena, samt till den transatlantiska länken, FN, EU, OSSE och Nato. Men analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten. Enligt de kortfattade direktiven är syftet med analysen att tydliggöra ett brett förhållningssätt till vår säkerhet och bidra till fördjupat samtal om dessa frågor.

Öppet för tolkning

I samband med uppgörelsen om försvaret betonade bland andra försvarsminister Peter Hultqvist att det inte handlar om en renodlad Nato-utredning, eftersom den militära alliansfriheten inte ska utvärderas. Men Moderaternas försvarspolitiska talesman Hans Wallmark menar att det är just det, eftersom uppgörelsen innehåller nyckelord som medlemskap, Nato, och transatlantisk länk.

Folkpartiet, som drev frågan om en Natoutredning innan partiet hoppade av försvarsförhandlingarna, menar att begränsningen i uppdraget, att inte utvärdera alliansfriheten, gör det svårt för utredaren att närma sig frågan om ett Natomedlemskap, och därmed ger FP regeringen rätt i sin tolkning.

Krister Bringeus har bland annat varit chef för Sveriges delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Wien, ambassadör i Belgrad, civil representant för den svenska insatsen i Afghanistan samt ambassadör för Arktis på UD. Han har även varit chef för UD:s tidigare enhet för europeisk säkerhetspolitik.

Forrige artikel Sulf välkomnar regeringens initiativ om forskare Næste artikel Bilägare ska inte betala böter för fortkörning Bilägare ska inte betala böter för fortkörning