Myndigheter ska utmanas i sitt bilval

KORTNYTT. Regeringen vill försäkra sig om att landets myndigheter använder sig av de miljömässigt allra bästa bilarna som finns.

Transportstyrelsen ska hitta en ny miljöbilsdefinition för de bilar som myndigheter köper och leasar, enligt ett uppdrag från regeringen att se över  förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.

Översynen ska göras för att anpassa förordningen efter det nya bonus-malus-systemet som införs den 1 juli i år, eftersom den nuvarande definitionen av miljöbil då försvinner. Regeringen skriver i uppdraget att det är viktigt att en miljöbilsdefintion för myndigheter ska "vara utmanande och gynna de
miljömässigt bästa bilarna på den svenska marknaden", men också att det är viktigt att det finns en tillräcklig tillgång på bilar.

För att följa med i utvecklingen och inte riskera bli obsolet, bör den nya miljöbilsdefinitionen för myndigheter vara dynamisk, enligt regeringen.

Login