Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd flyttar till Skellefteå

KORTNYTT. Regeringen ger Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, i uppdrag att lokalisera sin verksamhet till Skellefteå. Myndigheten ska vara på plats där redan den 1 september 2018.

– Vårt uppdrag är tydligt. Sverige ska hålla ihop. Och för att det ska vara möjligt är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om att bidra till att det finns statliga jobb utanför storstäderna och att stärka medborgarnas och företagens tillgång till service, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande.

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Regeringens anser att Skellefteå har goda förutsättningar att ta emot denna typ av verksamhet. Idag sitter MFoF i centrala Stockholm.

MFoF samordnar föräldraskapsstödet. Myndigheten är centralmyndighet enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. MFoF:s uppgift är att auktorisera och utöva tillsyn över adoptionsorganisationerna.

Login