MP håller fast vid myndighet för integritet

KONTROLL. Miljöpartiet anser att det bästa vore att samla ansvaret för skyddet av den personliga integriteten hos en särskild myndighet. Men nyligen avvisade regeringens utredare de planerna.

– Vi får se vad remissinsatserna säger. Vårt mål är att uppnå det bästa möjliga skyddet och vi tror att det är att samla det hos en myndigheter som är det bästa. Men det är klart att det inte är formen utan att vi uppnår den bästa möjliga kontrollen som är det viktigaste, säger Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i justitieutskottet, till Altinget.

En av de första frågor som den rödgröna regeringen fick på sitt bord hösten 2014 var att göra en rad tillfälliga lagar om hemliga tvångsmedel i brottsutredningar permanenta, bland annat lagen om buggning. Miljöpartiet släppte sitt tidigare motstånd och fick i gengäld igenom ett krav på en särskild myndighet för tillsynen av personuppgifter och skyddet av den personliga integriteten.

Målet har varit att samla skyddet för den personliga integriteten under ett tak – i dag är dessa frågor splittrade på flera olika instanser. 

Login