Möjligt med tvång vid ebolamisstanke

SMITTSKYDD. Det ska vara möjligt att tvinga en person att sitta i karantän vid misstanke om ebolasmitta, enligt ett lagförslag från regeringen.

Ebolaviruset ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom, föreslår regeringen i en proposition.
Det innebär att totalt tre sjukdomar – smittkoppor, SARS och infektion med ebolavirus – ska ge Socialstyrelsen möjlighet att besluta om:

Lagändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 april.

I dag är infektion med ebolaviruset klassat som en av 24 allmänfarliga sjukdomar i smittskyddslagen. Exempel på andra allmänfarliga sjukdomar är kolera, klamydia, hepatit, hiv-infektion och tuberkulos. Ebolaviruset hör i dagens lagstiftning till gruppen virala hemorragiska febrar, med bland andra denguefeber och sorkfeber.

Anledningen till den föreslagna lagändringen är den pågående ebolaepidemin i Västafrika, vilken ger anledning till höjd smittskyddsberedskap även i Sverige, enligt regeringen.

Login