Riksdagsminoritet kunde diktera villkor om kärnkraft – är i majoritet i EU-nämnden

DEMOKRATI. Fyra partier som egentligen är i minoritet har på grund av matematiska avrundningar lyckats forma en majoritet i EU-nämnden och fört in kärnkraften i EU-politiken.  

– Det är en anomali. Du är något på spåren, säger Jens Holm (V), ledamot i EU-nämnden, till Altinget angående att partier som egentligen har minoritet i riksdagen kan forma en majoritet i EU-nämnden.

I förra veckans möte i EU-nämnden drev M, KD, SD och L fram en skrivning om att kärnkraften ska ingå i Sveriges energimix för att uppnå EU:s utsläppsmål. Men partierna är en minoritet i riksdagen. Diskussionen om Sverige ska trycka på vikten av att ha kärnkraft kvar i energimixen för att nå EU:s utsläppsmål var hätsk. Regeringspartierna tillsammans med C och V stötte på hårt motstånd från de andra fyra partierna, M, KD, SD och L. Dessa partier samlades kring en skrivelse som Kristdemokraterna tidigare tagit fram i Miljö- och jordbruksutskottet. ”I enlighet med IPCC:s rapport bör användningen av förnyelsebar energi öka, men rapporten menar även att kärnkraften behövs för att uppnå klimatmålen”.

Partierna ville ändra Sveriges ståndpunkt så att kärnkraft ska ses som ”en viktig del i energimixen” för att uppnå utsläppsmålen.

Login