Ministrars löner borde leda

VECKOKOMMENTAR. Ministrarna har störst ansvar av alla inom sina samhällssektorer. Men de blir ekonomiskt omsprungna av toppbyråkrater. Låt regeringen tjäna mest. Det är ett viktigt signalvärde och ökar chansen för att rekrytera duktiga ministrar, anser Altingets chefredaktör Mattias Croneborg.

Statsråden har nyligen fått sina arvoden reviderade och har fått procentuella ökningar på liknande nivåer som resten av arbetsmarknaden. Altinget har i en rad artiklar kartlagt löneläget bland toppskikten inom några olika politikområden, se faktarutan.

Att vara minister är ett av de mer ansvarsfyllda uppdragen som finns. Det kan handla om regler för arbetsmiljö som i praktiken får betydelse för liv och död på arbetsplatser. Ansvaret kan handla om lagar, regler strukturer som påverkar vården och köer till operationer, som i vardagen avgör vem som kan få en avgörande operation och vem som får vänta.

Ansvaret är alltså enormt. Ansvarsutkrävandet likaså. Få personer utfrågas offentligt om vad de har gjort, eller inte gjort, och varför. Interpellationsdebatter och frågestunder är vardag för statsråden. Statsråden sitter dessutom osäkert. Efter varje val vet vi rent statistiskt att flera av statsråden kommer att avsättas under mandatperioden, antingen i  skandaler eller för att statsministern anser att ministern inte duger.  

Login