Miljömyndigheter vill slippa lösa politiska konflikter

MILJÖ. Flera myndigheter anser att miljöpolitiska konflikter hamnar i deras knä, i stället för att lösas på Regeringskansliet.

Mer politiskt mod, mer struktur från regeringen och mer kunskap om miljöfrågor även på andra departement än miljödepartementet. Allt detta behövs inom miljöpolitiken i framtiden, anser miljömyndigheterna.

Den pågående utredningen som gör en översyn av miljömyndigheterna lämnade den 1 september ett delbetänkande med en kartläggning av vem som egentligen gör vad på miljöområdet i Myndighetssverige. I delbetänkandet får myndigheterna alltså även säga sitt om bland annat miljöpolitikens utmaningar.

Ett bredare grepp på miljöfrågorna efterfrågas från myndigheterna, stuprörstänkandet som ofta råder i dag mellan departementen hindrar miljöarbetet från att bli effektivt.
Senast den 31 mars 2015 ska utredaren Göran Ekström lämna sitt slutbetänkande till regeringen.

Login