Miljö på borgerliga villkor

BUDGET. Mindre av allt, utom till supermiljöbilspremien. Riksdagen röstade igenom en miljöbudget som var kraftigt åtstramad jämfört med den som regeringen hade tänkt sig.

– Vi kan kanske vara överens om vad som krävs. Men vi är definitivt inte överens när det gäller att finansiera och lägga aktiva förslag för att också nå det som krävs. Ni avvisar en femtedel av miljöbudgeten, sade Matilda Ernkrans (S) till Moderaternas Johan Hultberg när miljöbudgeten debatterades i riksdagens kammare.

Miljö är det utgiftsområde där utgiftsramarna skiljer sig allra mest åt mellan regeringens och Alliansens budget. När den borgerliga budgeten röstades igenom innebar det samtidigt en 22 procent lägre utgiftsram på miljöområdet jämfört med vad regeringen hade planerat för år 2015.

Argumentationen från de borgerliga ledamöternas sida gick ut på att med regeringens budget sjunker tillväxten och ökar arbetslösheten.

Login