Mer pengar till utsatta barnfamiljer

FAMILJ. Familjer med försörjningsstöd kommer att få ökat stöd från och med år 2016, har regeringen beslutat.

När regeringen och Vänsterpartiet kom överens om att stryka Alliansens fritidspeng, var det med ett löfte om att höja försörjningsstödet till barnfamiljer. På torsdagen fattade regeringen beslut om att för familjer med barn mellan 7 och 18 år samt hemmavarande ungdomar mellan 19 och 20 år, höjs stödet med 250 kronor per månad per barn. För barn upp till 6 år höjs stödet med 100 kronor per månad.

– Genom den här höjningen av riksnormen får barn i familjer med försörjningsstöd ekonomisk möjlighet att utöva fritidsaktiviteter utan de restriktioner som fritidspengen innebar. Dessutom får barn i familjer som idag inte har rätt till fritidspeng en förstärkning av inkomsten, kommenterar barnminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016.

Login