MED: Mindre riksdag – starkare ledamöter

DEBATT. Minska omfånget i riksdagen med åtminstone hundra ledamöter och öka valkretsarna i tätbefolkade områden, skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig samling.

Av: Ilan Sadé

Partiledare för Medborgerlig Samling

Enligt regeringsformen är riksdagen folkets främsta företrädare. Med dessa anspråksfulla ord i bakhuvudet borde journalister gå ut och fråga folk på gatan vilka det är som företräder dem i den egna valkretsen. Eller, för den delen, be folk att räkna upp åtminstone ett dussin riksdagsledamöter utöver partiledarna. En kvalificerad gissning är att det inte kommer att gå så bra.

Okända ledamöter 

Sverige har 349 riksdagsledamöter, vilket vid en internationell jämförelse är en stor lagstiftande församling i förhållande till landets folkmängd. Till detta kommer att valkretsarna i storstadsregionerna är ovanligt stora. Valkretsen Stockholms län företräds av inte mindre än 39 ledamöter, varav de allra flesta givetvis är helt okända för folket boende i länet. Den anonyme riksdagsledamoten passar förstås utmärkt ihop med den aktör som mer än någon annan har blivit folkets verkliga ”företrädare”, nämligen det toppstyrda, skattefinansierade partiet.

Folkets främsta företrädare- en grå massa 

Dessa parasitära organisationer, vilka befolkas av yrkespolitiker som inte längre är beroende av sina medlemmar, vill givetvis inte ha självständiga ledamöter i riksdagen, vilka har egna plattformar och styrka att stå emot direktiv från ovan. Däremot får de gott om pengar för varje riksdagsmandat. Vi kan alltså, i ärlighetens namn, konstatera att ”folkets främsta företrädare” är en stor, grå massa av okända personer, och att den verkliga makten befinner sig hos tjänstemannastaber i partiernas toppskikt.

Fler valkretsar, färre ledamöter 

Som en del av ett paket av åtgärder för att bryta upp detta osunda system förordar Medborgerlig Samling att riksdagen minskar i omfång med åtminstone hundra ledamöter, samtidigt som valkretsarna i tätbefolkade områden blir fler. Detta medför dels att en anonym och kostsam övervikt slängs ut, dels att det blir betydligt färre mandat per riksdagsvalkrets, vilket ökar chanserna att det verkligen blir ett personligt företrädarskap. Väljarna ska känna till sina regionalt utsedda företrädare! Denna åtgärd kombineras med att organisationsstödet till partierna slopas och att de resurser som tillfaller partikanslierna i riksdagen i högre grad underställs varje ledamot. Därmed förändas maktbalansen och vi får förutsättningar för en riksdag bestående av självständiga ledamöter, med egna plattformar och förankring i lokalsamhällena. 

Ekonomiskt intresse att fortsätta som i dag

När det gäller demokratiska reformer vilka verkligen kan sätta avtryck, till skillnad från några procents personvalsspärr hit eller dit, ser vi hur de som befinner sig inne i systemet blir korrumperade av det och aldrig kommer att bidra till någon förändring. Alla åtta riksdagspartier har ett direkt ekonomiskt intresse av att fortsätta som i dag och utöka sina privilegier. Nya partier vilka inte har gjort tillräckligt starka utfästelser om att verka för förändring anpassar sig snabbt till den rådande ordningen. 

Medborgerlig Samling har demokratiska reformer som ett av de tre främsta profilområdena. Vi har nogsamt skrivit in kraven på vitalisering av den svenska demokratin i våra mest grundläggande dokument. Engagemanget i frågan är stort. Förändring av ett stagnerat, allt mindre demokratiskt system förutsätter att nya krafter kommer in utifrån. 

Forrige artikel Jeppesen: Mobilförbud invaggar oss i falsk trygghet Jeppesen: Mobilförbud invaggar oss i falsk trygghet Næste artikel Glöm inte järnvägen i framtidens digitalisering Glöm inte järnvägen i framtidens digitalisering
  • Rapportera

    Peppe Kättström

    Polsk riksdag

    Jag vet inte vad som är lagom stor riksdag. Ilan vet kanske inte heller, för han skriver inte hur han fått fram just den minskningen. Han vill ha friare ledamöter. Men folk röstar på partiers program. Om varje ledamot för fram sitt eget program så blir Riksdagen populistisk och svår att förutse. Vi får fler regeringskriser.