Massiv moderat rockad i riksdagen

OMFLYTTNINGAR. 20 moderata riksdagsledamöter och 10 utskott berörs av Moderaternas omgruppering. I EU-nämnden byter partiet ut alla fyra ledamöter.

Fyra av riksdagens utskott har fått nya ordföranden från månadsskiftet. Det var bestämt sedan tidigare att det skulle kunna ske förändringar efter att en ny regering var på plats. Anledningen är att vissa av utskotten av hävd ska ledas av företrädare för regeringspartierna, andra av oppositionspartierna. När fördelningen av posterna skedde i höstas stod Sverige fortfarande utan regering. När nu regeringen har tillträtt byter fyra utskott ordförande.  

I utrikesutskottet blir Kenneth G.Forslund (S) nygammal ordförande, den tidigare ordföranden Hans Wallmark (M), blir vice ordförande. I försvarsutskottet blir Beatrice Ask (M) ny ordförande. Den tidigare, Niklas Karlsson (S), blir vice ordförande. I finansutskottet blir det återigen Fredrik Olovsson (S) som ska hålla i klubban. Elisabeth Svantesson (M) övergår till att bli vice ordförande. I konstitutionsutskottet blir den tidigare försvarsministern Karin Enström (M) ny ordförande. Hans Ekström (S), som lämnar posten, blir vice ordförande. 

Men Moderaterna nöjer sig inte där. Partiet passar på att göra en ordentlig rockad bland talespersoner och utskottsledamöter. Totalt är det 20 personer som berörs av flyttkarusellen. 

Login