Majoritet vill göra det svårare att ändra grundlagen – SD säger nej

En enkät från Fremia med flera visar att det finns en vilja bland riksdagspartierna att göra det svårare att ändra grundlagen. Men SD tycker att den nuvarande grundlagen till stor del ”utgörs av en socialdemokratisk tolkning av folkstyre” och är därför emot.

Foto: Johan Nilsson/TT
Johan Manell

Civilsamhällesorganisationerna Civos, Giva Sverige, Famna, Forum och Fremia har gjort en enkät med 15 frågor riktade till partierna. En handlar om ifall partierna tycker att det ska bli svårare att ändra grundlagen?

Konkret har partierna fått svara på frågan: Vill ditt parti att det ska krävas minst 2/3 majoritet i två på varandra följande riksdagsbeslut med allmänna val emellan för att kunna ändra grundlagen?