Många sätter sprätt på tjänstepension

PENSION. Inspektionen för socialförsäkringen kommer att få i uppdrag att analysera den allt vanligare företeelsen att ta ut intjänad tjänstepension under så kort tid som möjligt, i stället för att sprida utbetalningarna under resten av livet. Regeringen ska också ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att titta mer på hur alla kan få en samlad bild av den framtida pensionen.

Riksrevisionen har granskat pensionerna och rekommenderat regeringen att se till att ansökan om allmän pension, premiepension, tjänstepension och privat pensionssparande kan göras på en och samma gång, för att underlätta för dem som ska gå i pension. Regeringen håller med om att det är krångligt som det är nu, men påpekar att staten inte råder över tjänstepensionerna.

 

Login