M öppnar för skarpare lag mot terrorister

RÄTTSVÄSEN. Sverigedemokraterna vill skärpa reglerna i den så kallade terroristlagen, eller lagen om särskild utlänningskontroll. Även Moderaterna kan nu tänka sig en ändring.

Terroristlagen, eller lagen om särskild utlänningskontroll, innebär att utlänningar får utvisas om det finns risk att personer begår terrorbrott. Om det inte går att genomföra en utvisning, till exempel om det finns risk för dödsstraff eller tortyr, kan personen i stället bli skyldig att anmäla sig hos polisen regelbundet.

Majoriteten i riksdagen har inga invändningar mot hur lagen har använts det senaste året. Sverigedemokraterna upprepar dock tidigare förslag och vill skärpa lagen på en rad punkter. Bland annat anser SD att överträdelse av lagen, exempelvis att uppehålla sig i Sverige trots ett utvisningsbeslut, ska straffas hårdare. I dag är maxstraffet ett års fängelser eller böter. SD anser att miniminivån bör vara fängelse i ett år och maxnivån ska höjas till tre år.

Och i det fallet finns ett viss stöd från moderaterna.

Login