M: Minska antalet myndigheter och inför en statlig koncern

MODERATSTÄMMAN. Partiledningen vill minska antalet myndigheter och samla de statliga bolagen i en koncern.

Under fredagen ska Moderaternas arbetsstämma ta ställning till partiets linje i förvaltningspolitiken och i frågor som rör det statliga ägandet.

Partiledningen vill få igenom att partiet ska verka för att antalet myndigheter blir färre.

”För att öka effektiviteten i statlig sektor är vår ambition att minska antalet myndigheter och fokusera det statliga åtagandet till statens och välfärdens kärnverksamheter”, heter det i stämmohandlingarna.

Login