Debatt

M: Ingrip mot rysk propaganda som sänds via Kaknästornet

DEBATT. Rysk propaganda sänds via Kaknästornet i Stockholm till våra baltiska grannar. En utredning bör noga analysera hur vi bättre kan skydda Sverige och andra EU-länder mot propagandasändningar som är ett led i hybridkrigföring, skriver företrädare för Moderaterna. 

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Karin Enström (M)
Gruppledare för Moderaterna i konstitutionsutskottet (KU)
Marta Obminska (M)
Riksdagsledamot, ledamot i KU
Erik Ottosson (M)
Riksdagsledamot, ledamot i KU
Fredrik Schulte (M)
Riksdagsledamot, extra suppleant i KU
Jörgen Berglund (M)
Riksdagsledamot, suppleant i KU

 

Det förekommer att ryska TV-företag etablerar sig i ett EU-land för att bedriva verksamhet som i praktiken riktar sig till den ryskspråkiga publiken i de baltiska länderna. Detta med avsikten att från ryskt håll påverka den ryskspråkiga minoriteten och skaffa sig inflytande landet. Ett exempel är satellitprogramtjänsten Rossija RTR, som tillhandahålls av det ryska programföretaget NCP Rusmediacom. Den kan tas emot i de baltiska staterna genom användandet av en satellitupplänk belägen vid Kaknästornet i Stockholm.

Myndigheterna har svårt att ingripa 

År 2015 lämnade den lettiska myndigheten The National Mass Media Council till Myndigheten för radio och TV in anmälningar mot programinnehåll i Rossija RTR. Man gjorde gällande att innehåll stred mot bestämmelser om bland annat hets mot folkgrupp samt att kanalens nyhetssändningar inte levde upp till kravet på opartiskhet och saklighet. Enligt svensk rätt gäller dock inte något krav på opartiskhet och saklighet för TV-sändningar, utom för SVT och TV4. Därför kunde varken Granskningsnämnden för radio och TV eller Myndigheten för radio och TV ingripa mot sändningarna. JK kunde inte pröva ifall det var hets mot folkgrupp och Polismyndigheten lade ner sin förundersökning.

Sveriges regler utnyttjas av främmande makt  

Det finns mycket goda skäl för lagstiftaren att vara återhållsam när det gäller att reglera innehållet i TV-sändningar och ge myndigheter möjlighet att ingripa mot sändningar till följd av innehållet. En fri debatt och fri åsiktsbildning är grundläggande inslag i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt är det värt att fundera över om det är rimligt att våra liberala, svenska regler kan utnyttjas av främmande makt för att bedriva hybridkrigföring gentemot andra länder.

Det är värt att fundera över om det är rimligt att våra liberala, svenska regler kan utnyttjas av främmande makt för att bedriva hybridkrigföring gentemot andra länder.

Svensk lag reglerar innehållet i kabel- och satellitsändningar vad gäller våldsskildringar, pornografi och kommersiella meddelanden. Däremot finns inget utrymme för att vidta åtgärder mot propagandasändningar som är ett led i hybridkrigföring mot Sverige eller mot något annat land. En utredning behöver noga analysera detta.

Det bör inte komma i fråga att ingripa mot innehållet i TV-sändningar som huvudsakligen vänder sig till en svensk publik, även om sändningarna skulle ha en propagandistisk karaktär. Däremot befinner sig en del länder i Rysslands närhet, där det bor ryskspråkiga minoriteter, i en delvis annan situation. Bristande integration av dessa grupper och bristen på nationellt baserade public service-sändningar på det ryska språket ökar risken för att propaganda kan vara ett verksamt led i hybridkrigföring.

En utredning bör tillsättas  

En utredning bör tillsättas för att se över om det ska tillskapas en möjlighet att ingripa mot sändningar som utgör sådan propaganda som huvudsakligen riktar sig till mediekonsumenter i något EU-land och som utgör ett led i hybridkrigföring. Avgränsningen till EU-länder är viktig för att det inte ska finnas något utrymme att ingripa mot sändningar som riktar sig till befolkningen i en odemokratisk stat och som syftar till att undergräva diktaturen.

Nämnda personer

Karin Enström

Partisekreterare Moderaterna
Officersexamen (Krigshögskolan, 1987), Krigshögskolans allmänna kurs (1988), Krigshögskolans högre kurs (1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00