M: Ingrip mot rysk propaganda som sänds via Kaknästornet

DEBATT. Rysk propaganda sänds via Kaknästornet i Stockholm till våra baltiska grannar. En utredning bör noga analysera hur vi bättre kan skydda Sverige och andra EU-länder mot propagandasändningar som är ett led i hybridkrigföring, skriver företrädare för Moderaterna. 

Karin Enström (M)
Gruppledare för Moderaterna i konstitutionsutskottet (KU)
Marta Obminska (M)
Riksdagsledamot, ledamot i KU
Erik Ottosson (M)
Riksdagsledamot, ledamot i KU
Fredrik Schulte (M)
Riksdagsledamot, extra suppleant i KU
Jörgen Berglund (M)
Riksdagsledamot, suppleant i KU

 

Det förekommer att ryska TV-företag etablerar sig i ett EU-land för att bedriva verksamhet som i praktiken riktar sig till den ryskspråkiga publiken i de baltiska länderna. Detta med avsikten att från ryskt håll påverka den ryskspråkiga minoriteten och skaffa sig inflytande landet. Ett exempel är satellitprogramtjänsten Rossija RTR, som tillhandahålls av det ryska programföretaget NCP Rusmediacom. Den kan tas emot i de baltiska staterna genom användandet av en satellitupplänk belägen vid Kaknästornet i Stockholm.

Myndigheterna har svårt att ingripa 

År 2015 lämnade den lettiska myndigheten The National Mass Media Council till Myndigheten för radio och TV in anmälningar mot programinnehåll i Rossija RTR. Man gjorde gällande att innehåll stred mot bestämmelser om bland annat hets mot folkgrupp samt att kanalens nyhetssändningar inte levde upp till kravet på opartiskhet och saklighet. Enligt svensk rätt gäller dock inte något krav på opartiskhet och saklighet för TV-sändningar, utom för SVT och TV4. Därför kunde varken Granskningsnämnden för radio och TV eller Myndigheten för radio och TV ingripa mot sändningarna. JK kunde inte pröva ifall det var hets mot folkgrupp och Polismyndigheten lade ner sin förundersökning.

Sveriges regler utnyttjas av främmande makt  

Det finns mycket goda skäl för lagstiftaren att vara återhållsam när det gäller att reglera innehållet i TV-sändningar och ge myndigheter möjlighet att ingripa mot sändningar till följd av innehållet. En fri debatt och fri åsiktsbildning är grundläggande inslag i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt är det värt att fundera över om det är rimligt att våra liberala, svenska regler kan utnyttjas av främmande makt för att bedriva hybridkrigföring gentemot andra länder.

Svensk lag reglerar innehållet i kabel- och satellitsändningar vad gäller våldsskildringar, pornografi och kommersiella meddelanden. Däremot finns inget utrymme för att vidta åtgärder mot propagandasändningar som är ett led i hybridkrigföring mot Sverige eller mot något annat land. En utredning behöver noga analysera detta.

Det bör inte komma i fråga att ingripa mot innehållet i TV-sändningar som huvudsakligen vänder sig till en svensk publik, även om sändningarna skulle ha en propagandistisk karaktär. Däremot befinner sig en del länder i Rysslands närhet, där det bor ryskspråkiga minoriteter, i en delvis annan situation. Bristande integration av dessa grupper och bristen på nationellt baserade public service-sändningar på det ryska språket ökar risken för att propaganda kan vara ett verksamt led i hybridkrigföring.

En utredning bör tillsättas  

En utredning bör tillsättas för att se över om det ska tillskapas en möjlighet att ingripa mot sändningar som utgör sådan propaganda som huvudsakligen riktar sig till mediekonsumenter i något EU-land och som utgör ett led i hybridkrigföring. Avgränsningen till EU-länder är viktig för att det inte ska finnas något utrymme att ingripa mot sändningar som riktar sig till befolkningen i en odemokratisk stat och som syftar till att undergräva diktaturen.

Forrige artikel "Sverige behöver satsa på vägarna" Næste artikel S-kvinnor: Jämställdhet är inte en kvinnofråga S-kvinnor: Jämställdhet är inte en kvinnofråga
 • Rapportera

  Mia · Troll

  Det är 2019 nu

  Intressant att M-företrädare förespråkar censur i bästa USSR-anda.

  Jag tror vi får acceptera att det är 2019 nu och att informationsflöden är här för att stanna.

  Istället för att förespråka censur kanske Baltstaterna och EU hellre borde försöka erbjuda bättre nyheter för de Eu-medborgare som råkar tala ryska.

  Det RT mfl ryska kanaler gör är att fylla upp ett vakuum i medieutbudet.

  Ta upp kampen istället för att förespråka mossiga 1900-talsmetoder!

 • Rapportera

  Carl Lundström

  borttagen kommentar

  Varför tog du bort min kommentar?

 • Rapportera

  Carl Lundström

  Vi provar igen

  Mina damer och herrar moderater. Jag vill uppmärksamma er på att Ryssland inte är i krig eller konflilkt med någon av de baltiska länderna och inte har minsta skäl att provocera fram varken det ena eller det andra, däremot självklara skäl att vara försiktig med sådant eftersom det skulle ge USA förevändning till ytterligare offensiva åtgärder i området. USA däremot, den makt som ni uppenbarligen företräder, har all anledning att störa och sabotera allt som görs från rysk sida. Inte minst de ryska ansträngningarna att få ge sin egen bild av världsnyhterna i tillägg till den amerikanska versionen. Att det skulle vara i Sveriges intresse att att hjälpa till med allehanda fåniga nålstick av det slag som ni förslår är verklighetsfrämmande. Intresset för ett dåligt förhållande mellan Ryssland å ena sidan och Sverige med flera länder å den andra kan endast ligga på den amerikanska siden. Experter som ni är har ni säkert lagt märke till att USAs policies gentemot Ryssland inkluderar alla slag av begränsade åtgärder, som informantion/desinformation och "unconventional warfare" och hela vägen upp till förstaslagsanfall med strategiska atomvapen. Medan Rysslands motsvarande policies är defensiva. Jag antar att ni vill förneka att ni arbetar för USAs intressen i första hand och Sveriges i andra hand (om ens det) samtidigt som ni lyfter lön från svenska skattebetalare. I så fall skulle jag vilja ha en förklaring till hur ert agerande i exempelvis denna icke-fråga gagnar Sverige?

 • Rapportera

  Carl Lundström

  En andra fråga till de moderata kravställarna

  När det gäller etniska minoriteter i Sverige, som till skillnad från ryssarn i Estland har en relilgion som manar tlll allehanda elakheter mot värdfolket, finns det ingen gräns för det moderata tillmötesgåendet. Något "ingripande" mot den arabisktalande mosdéverksamheten har vi inte hört talas om från er sida och Sverige har under er regerilngstid blivit ett av Europas värsta tillhåll för abmullerande terroristiska mordvargar. Vad har de här ryssarna i Estland gjort för något som gör att ni vill hindrda dem from att se rysk TV?

 • Rapportera

  Carl Lundström

  ursäkta det var inte meningen att det skulle bli två

  oj

Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.