M gör KU-anmälan om naturskydd på Gotland

NATURSKYDD. Regeringens anmälde nya Natura 2000-områden på Gotland samtidigt som en rättsprocess pågick. Riksdagsledamot Jesper Skalberg Karlsson (M) vill att konstitutionsutskottet granskar statsrådet Per Bolunds agerande.

En domstolsprocess pågick fortfarande när regeringen beslutade att anmäla nya Natura 2000-områden på Gotland till EU-kommissionen. Det berörda bolaget Nordkalk AB begärde att regeringen skulle dra tillbaka sin anmälning så länge processen i Högsta förvaltningsdomstolen pågick, men regeringen sade nej. Ett besked som undertecknades av statsrådet Per Bolund (MP).

Riksdagsledamot Jesper Skalberg Karlsson (M) har anmält Per Bolund till konstitutionsutskottet (KU), han skriver i sin anmälan "Regeringens beslut den 31 augusti 2015 anses av många ha varit ett sätt att påverka en pågående domstolsprocess för att få ett resultat som regeringen av politiska skäl anser är lämpligt. Det intrycket förstärks av att regeringen nu agerar för att rättsprövningen av regeringsbeslutet i praktiken ska bli meningslös."

Skalberg Karlsson vill att KU ska granska regeringens och Bolunds agerande i samband med beslutet att inte ta tillbaka sin Natura 2000-anmälan till EU-kommissionen.

Login