Luttrad finansminister levererar högerbudget

KOMMENTAR. Magdalena Andersson (S) är den finansminister som tvingats till flest och längst omvägar i budgetpolitikens snårskog. Dagens budget befäster högerstämpeln från den tidigare M/KD-budgeten.

Det är små förändringar i vårändringsbudgeten jämfört med den budget som M och KD lade fram i höstas och som är den budget som med stöd av SD gällt sedan dess. Den vänstersväng som den rödgröna regeringen gjorde vid motsvarande läge 2015 har inte varit möjlig för regeringen att göra nu, visar Altingets genomgång.

Magdalena Andersson (S) fick börja sin bana som finansminister 2014 med att slänga den då nyvalda rödgröna regeringens budgetunderlag i papperskorgen. I stället fick hon administrera alliansregeringens budgetmotion. Efter decemberöverenskommelsen kunde hon i vårpropositionen för 2015 skadekontrollera en del av detta med en rödgrön budget. Sedan följde några mer normala budgetår där regeringens enda uppoffring blev eftergifter till Vänsterpartiet.

Efter valet blev det ett budgetpolitiskt mardrömsscenario. Den segdragna regeringsbildningen ledde till att regeringen tvingades lägga fram en övergångsbudget med uppenbara nackdelar för effektiviteten i den ekonomiska politiken. Tillfälliga satsningar skulle förlängas medan aviserade satsningar skulle frysas.

Login