Lohman (M) anser att Bah Kuhnke sviker trossamfunden

RELIGION. Regeringen minskar anslagen till trossamfunden kraftigt. Moderaten Eva Lohamn tycker att regeringen sviker tidigare löften om att stärka trossamfunden.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) har ansvaret för trossamfunden. I budgeten föreslår regeringen ett kraftigt minskat stöd till sektorn. För i år är anslaget 85 miljoner kronor. De kommande åren minskar anslaget successivt till 46 miljoner 2017.

Regeringen skriver i budgetpropositionen att minskningen krävs för att ”för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar”.

I en interpellation skriver Lohman att trossamfunden är en viktig del i ”civilsamhällets roll för ökad integration i samhället”.

Login