Löfven väljer inte finska vägen

NATO. Statsminister Stefan Löfven håller fast vid att inte utreda konsekvenserna av ett svensk medlemskap i Nato. Och därmed gör den svenska regeringen en annan bedömning än sina nya kolleger i Finland.

Den nytillträdda finska regeringen, som har godkänts av riksdagen, har meddelat att den ska ta fram en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse. Och vid beredningen av den ska konsekvenserna för Finland av ett eventuellt Natomedlemskap bedömas. Finland tillhör ingen militär allians, men bedriver ett praktiskt partnerskap med Nato och bevarar möjligheten att ansöka om medlemskap.

Vid en frågestund i riksdagen på torsdagen undrade Folkpartiets ledare Jan Björklund om det finska vägvalet påverkar Sverige och om det är tänkbart att Sverige förutsättningslöst utreder ett Nato-medlemskap – särskilt med tanke på den allvarliga utveckling i Ryssland.

Stefan Löfven ser dock inga skäl till att ändra hållning och följa det finska exemplet.
- Nej, vi ska inte utreda ett Natomedlemskap, sade statsminister Löfven.

Enligt Löfven är den svenska linjen även framöver att ha ett brett samarbete med Nato utan att för den skull bli medlem. Det det försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland kommer också att fortsätta, enligt statsministern.

Löfven hänvisade till försvarsuppgörelsen, som innebär att en expert får i uppdrag att analysera olika säkerhetspolitiska samarbeten och deras för- och nackdelar. Dock ska inte den militära alliansfriheten utvärderas.

Login