Löfven håller fast vid sanktioner mot Ryssland

EU. Det är viktigt att EU håller en enad front när det gäller sanktionerna mot Ryssland, enligt statsminister Stefan Löfven. Han betonar också att EU inte får ge efter för ryska påtryckningar utan måste fortsätta att stötta de länder i Östeuropa som vill ta steget in i unionen.

När EU:s stats- och regeringschefer under torsdag och fredag träffas för ett nytt toppmöte är en av punkterna det östliga partnerskapet, det vill säga EU:s relation och samarbetet med länder i Östeuropa – inte minst Ukraina.

Enligt Löfven är det viktig att EU-länderna håller en fast kurs och fortsätter det arbetet – ­trots att Ryssland med alla till buds stående medel motarbetar en djupare relation mellan EU och de Östeuropeiska länderna.

– Relationen med Ryssland får inte regleras genom att det östliga partnerskapet anpassas för att tillfredsställa Moskva, sade Löfven i riksdagens EU-nämnd.

Login