Litet stöd till oerfarna socialsekreterare

SOCIALT. Under förra året avsattes 57 miljoner kronor i statsbidrag för att öka kompetensen bland socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar. Men stödet går främst till redan erfaren personal och bara en liten del kommer vikarier och handläggare utan socionomexamen till det. Det visar Socialstyrelsens utvärdering.

Enligt rapporten var det i huvudsak erfarna arbetsledare och handläggare som fick stöd och handledning. 76 procent av utbildningsinsatserna riktades till socionomer och 90 procent av stödet gick till arbetsledare som hade mer än fyra års erfarenhet. En liten del av utbildningsinsatser riktades till handläggare utan socionomexamen.

­–Detta trots att den här gruppen förmodligen har mycket att vinna på mer utbildning, säger Therese Falén, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande

En majoritet av handläggarna som arbetar med barn har socionomexamen och mer än ett års erfarenhet. Men det finns samtidigt en relativt stor grupp som saknar kompetens, och som behöver stöd i sitt arbete. Rapporten visar också att det var ovanligt att inhyrd personal får delta i kompetensutvecklingen. Detta trots att över 40 procent av kommunerna uppger att de hyr in handläggare

Forrige artikel Enklare för resenärer i EU Næste artikel Dåliga rutiner gav svenska bad sämre EU-betyg
Så satsar partierna i skuggbudgetarna

Så satsar partierna i skuggbudgetarna

GRAFIK. Sverigedemokraternas satsning på pengar till medborgarna är den satsning som sticker ut mest jämfört med regeringens. Samtidigt vill alla oppositionspartier ge mer till sjukvård än januaripartierna. Klicka runt i grafiken och se skillnaderna på respektive utgiftsområde.