Lista: I dessa utskott hamnar EU-parlamentarikerna

FÖRDELNING. Nu har de svenska EU-parlamentarikerna fått sina utskott. Flest hamnar i miljöutskottet.

Europaparlamentet har fördelat platserna till utskotten. Flest tar plats i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Fredrick Federley (C), Pär Holmgren (MP), Jessica Polfjärd (M), Jytte Guteland (S) och Malin Björk (V) blir ordinarie ledamöter. Karin Karlsbro (L) blir ersättare.

I sex utskott har Sverige bara ersättare och i fem utskott saknar Sverige helt representation. Dessa är fiskeriutskottet, konstitutionella frågor, framställningar, rättsliga frågor och säkerhet- och försvarsunderutskottet.

Här tar parlamentarikerna plats

 • Abir Al-Sahlani (C) – Sysselsättning och sociala frågor (ordinarie), Medborgerliga rättigheter och inrikes frågor (ersättare)
 • Fredrick Federley (C) – Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ordinarie), Jordbruk och landsbygdens utveckling (ersättare)
 • David Lega (KD) – Underutskottet för mänskliga rättigheter (ordinarie), Utrikesfrågor (ordinarie), Budgetkontroll (ersättare)
 • Sara Skyttedal (KD) – Industrifrågor, forskning och energi (ordinarie), Sysselsättning och sociala frågor (ersättare)
 • Karin Karlsbro (L) – Internationell handel (ordinarie), Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ersättare)
 • Alice Bah Kuhnke (MP) – Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (ordinarie), Medborgerliga rättigheter och inrikes frågor (ordinarie)
 • Pär Holmgren (MP) – Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ordinarie), Jordbruk och landsbygdens utveckling (ersättare), Transport och turism (ersättare)
 • Arba Kokalari (M) – Inre marknaden och konsumentskydd (ordinarie), Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (ersättare), Utrikesfrågor (ersättare)
 • Jessica Polfjärd (M) – Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ordinarie), Ekonomi och valutafrågor (ersättare)
 • Jörgen Warborn (M) – Internationell handel (ordinarie), Transport och turism (ersättare)
 • Tomas Tobé (M) – Medborgerliga rättigheter och inrikes frågor (ordinarie), Industrifrågor, forskning och energi (ersättare) 
 • Erik Bergkvist (S) – Regional utveckling (ordinarie), Budget (ersättare)
 • Evin Incir (S) – Medborgerliga rättigheter och inrikes frågor (ordinarie), Utveckling (ersättare)
 • Heléne Fritzon (S) – Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (ordinarie), Industrifrågor, forskning och energi (ersättare), Kultur och utbildning (ersättare)
 • Johan Danielsson (S) – Transport och turism (ordinarie), Sysselsättning och sociala frågor (ersättare), 
 • Jytte Guteland (S) – Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ordinarie), Utrikesfrågor (ersättare)
 • Charlie Weimers (SD) – Utrikesfrågor (ordinarie), Medborgerliga rättigheter och inrikes frågor (ersättare)
 • Jessica Stegrud (SD) – Industrifrågor, forskning och energi (ordinarie), Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (ordinarie)
 • Peter Lundgren (SD) – Transport och turism (ordinarie), Sysselsättning och sociala frågor (ersättare) 
 • Malin Björk (V) – Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ordinarie), Medborgerliga rättigheter och inrikes frågor (ersättare)

Forrige artikel Sommaruppehåll på Altinget Rikspolitik Næste artikel Finansministern: Skattereform svår nöt att knäcka Finansministern: Skattereform svår nöt att knäcka
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.