Friare händer att sända trupp utomlands

FÖRSVAR. Regeringen får ökade befogenheter att skicka svensk trupp på internationella övningar. Det gäller bland annat vid beslut om att delta i stora övningar inom Nato, enligt ett beslut i riksdagen.

Dagens regler ger regeringen ett bemyndigande att på egen hand, utan att få mandat från riksdagen, besluta om att svensk militär ska delta i fredsfrämjande utbildning och övningar. Men genom den lagändring som riksdagen nu har röstat igenom kommer detta bemyndigande att byggas ut.

Regeringen får därmed sända trupp utomlands för alla typer av övningar och utbildningar – inte enbart fredsfrämjande verksamhet – och behöver inte inhämta ett godkännande från riksdagen i varje enskilt fall.

Skälet är att Sveriges olika säkerhets- och försvarssamarbeten gör andra övningar, som inte räknas som fredsfrämjande verksamhet, aktuella. Det gäller de större övningar mot kvalificerat motstånd som bland annat sker inom Nato.

Login