Lättare samarbeta med Nato

FÖRSVAR. Regeringen har tagit fram lagförslag som ska underlätta för Sverige att ge och ta emot militärt stöd från Nato vid en kris eller konflikt. Lagändringarna ska också göra det smidigare för Sverige att vara värdland för Nato-övningar.

På inbjudan av Nato har Försvarsmakten förhandlat fram ett avtal om värdlandsstöd, som Alliansregeringen undertecknade i början av september förra året. Drygt 25 länder har tecknat sådana avtal med Nato, bland andra Finland.

De lagförslag som regeringen har tagit fram behövs för avtalet och föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

Enligt regeringen kommer det då att bli mycket lättare för Sverige att få vara värd för Nato-ledda övningar. ”Att öva med samarbetspartners i en internationell miljö, särskilt under Natos ledning, är av stor vikt för att upprätthålla och utveckla interoperabiliteten med andra länder”, skriver regeringen i promemorian med lagförslagen. ”Det är också centralt för att utveckla svensk militär förmåga.”

Login