Lagrådsremiss: Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login