Lagrådsremiss: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

I lagrådsremissen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login