Lagrådet säger nej till förbud mot sexköp utomlands

GRANSKNING. Regeringen vill att det ska bli kriminellt för svenskar att köpa sex utomlands. Men Lagrådet säger blankt nej till förslaget.

För att ett brott som begås utomlands ska kunna lagföras i Sverige krävs som huvudregel att gärningen är straffbar både i Sverige och i det andra landet, så kallad dubbel straffbarhet. Därför kan personer bosatta i Sverige men som är i utlandet köpa sexuella tjänster, om det är tillåtet i det aktuella landet.

Men det vill regeringen sätta stopp för, då man menar att sexköpen bidrar till människohandel. Därför driver regeringen linjen att brottet köp av sexuell tjänst, och försök till detta brott, ska kunna lagföras i Sverige även när det har begåtts utomlands i ett land där sexköp är lagligt. För att det ska bli möjligt måste det införas ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet.

Regeringen har åkt på bakslag efter bakslag i denna fråga. Regeringens utredare avrådde från ett förbud, trots att direktiven var tydliga att regeringen ville ha ett förbud.

Login